Czech Opera: Prague Opera

www.CzechOpera.cz www.TicketsOnLine.cz English version �esk� verze TICKETS ONLINE NATIONAL THEATRE PRAGUE BALLET PRAGUE OPERA ESTATES THEATRE PRAGUE MUSICALS PRAGUE CONCERTS STATE OPERA PRAGUE THEATRE

Staging details

See the opera page

  • České koledy (Czech Carols)

    Music by: Karel Stecker

  • Česká mše vánoční (Czech Christmas Mass)

    Music by: Jakub Jan Ryba

Advent Concert of the National Theatre Adventní koncert Národního divadla

Composed by Karel Stecker, Jakub Jan Ryba,
Company Prague National Theatre Opera Orchestra
Venue Prague National Theatre, Prague
Premiere December 31, 2019